ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/10/1982

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (משנה לנגיד בנק ישראל ושאיריו) - התשמ"ג- 1982; צו שעת חירום (שעור תשלום חובה) (תיקון), התשמ"ג- 1982; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1982; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרת שניה ושלישית)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים