ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/10/1982

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; סקירת שר התעשייה והמסחר גדעון פת; פטור מתשלום אגרות רדיו לדאונים; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 19), התשמ"ב-1982, צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון), התשמ"ב-1982; תקנות האגודות השיתופיות (אגרות) (תיקון), התשמ"ב - 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים