ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/10/1982

גמלאות למשנים לנגיד; העלאת שעור האגרה בעד ייצור רכב והרכבתו; הצעה לסדר היום; צו שעת חירום (היטל מחקר לקרן תעשיית המלט (תיקון) התשמ"ג- 1982; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס'7 ) התשמ"ב- 1982; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין- בשר קפוא) (מס' 9) התשמ"ב-1982; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אג"ח של מפעלי עסיס והאחים בז'רנו בע"מ (5 מ. דולר, סדרה 2), ואג"ח של חברה להנפקות של אוצר החייל בע"מ (20 מ. שקל); תקנות בדבר אגרות כניסה לנמלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים