ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/10/1982

הצעה לסדר היום- מחיר הסולר לחימום; משרד האוצר - פניה מיום 02.08.82 - מס' ועדה 64- עסקת יצוא; משרד הבטחון -פניה מיום 03.08.82- מספר ועדה 43; משרד הבטחון -פניה מיום 03.08.82- מספר ועדה 41; משרד הבריאות -פניה מיום 04.07.82 -מספר ועדה 23; משרד הבריאות -פניות מיום 11.08.82- מס' ועדה 47 ו-48; משרד החוץ -פניה מיום 03.08.82- מספר ועדה 39; משרד החקלאות - פניה מיום 02.08.82 - מספר ועדה 36; משרד החקלאות -פניה מיום 02.08.82 - מספר ועדה 38; משרד החקלאות -פניה מיום 03.08.82- מספר ועדה 37; משרד המסחר והתעשייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים