ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/10/1982

הצעות לסדר היום; צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח י' -הוראת שעה), התשמ"ג-1982; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים