ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/09/1982

הפחתת שיעורי דמי הביטוח הלאומי; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות- לפי סעיף 10א (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948- בחוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), התשמ"ב-1982 בחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982 ובחוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 9), התשמ"ב-1982; ערבות המדינה - חברת לוון הידראוליקה (ישראל) בע"מ; שינויים בתקציב לשנת 1982 - פנייה מס' 32/10 (72); תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון) התשמ"ג-1982; תקנות מס הכנסה (הנחות מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים