ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/09/1982

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; תיקוני טעויות בחוקים - הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות (לפי סעיף 10א) בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (מס' 4), התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין -שמן, מרגרינה, כוספה, סובין, פולי סויה, חיטה וקמח) (מס' 4), התשמ"ב-1982 - צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - בשר קפוא) (מס' 8), התשמ"ב-1982; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (מס' 2), התשמ"ב-1982; תקנות המלוות (הוראות שונות) (פיצוי); תקנות הנוטריונים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים