ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/08/1982

הצעה לסדר היום; השבתת טיסות אל-על בשבתות ומועדים; תקנות מס שבח מקרקעין (חוק מס רכישה) (תיקון) - צו מס בולים על מסמכים הוספה א ו-ב' (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים