ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/08/1982

ערבות המדינה לחברת "אדקו" בע"מ; צו מס בולים על מסמכים (תוספות א' וב') (תיקון); צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) - אמיסיות של "מנוף" חב' להנפקות בע"מ (500 מ' שקלים - סדרה 52) וחב' להנפקות של אוצר החייל בע"מ (150 מ' שקלים); צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכניות חסכון "חסן להשכלה גבוהה" ו"חסן לחייל"; תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ההימורים בכדורגל); תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים