ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/08/1982

העלאת תעריפי החשמל; הצעה לסדר היום; צו הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שעורי דמי ביטוח); תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון) צו מס בולים על מסמכים (תוספת א' ו-ב') (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים