ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/08/1982

העלאת תעריפי שירותי משרד התקשורת - (מכתב שר התקשורת מ-י"ד באב, התשמ"ב - 03/08/82); תעריפי החשמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים