ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/08/1982

הצעות לסדר היום; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982; חוק מס הכנסה (תיקון מס' 54), התשמ"ב-1982; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12); קביעת בורסה לעניין חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי), התשמ"ב -1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים