ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/08/1982

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 54), התשמ"ב-1982; חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים