ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/08/1982

חוק מס הכנסה (נכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1982; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), התשמ"ב-1982; חוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 9), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים