ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/08/1982

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 50), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים