ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/08/1982

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 50), התשמ"ב - 1982; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה ), התשמ"ב - 1982; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים