ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/08/1982

העלאה מחיר האסימון; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982; שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים