ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/08/1982

חוק מס-הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) הסתייגות והערות המשלחות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים