ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/08/1982

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים