ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/08/1982

חוק מס הכנסת (מיסוי בתנאי אינפלציה); שינויים בתקציר לשנת הכספים 1982 - (פניה מס' 9 של הממונה על התקציבים) (מספנות ישראל)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים