ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/08/1982

הצעה לסדר של חבר הכנסת ד. תיכון; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים