ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/07/1982

חוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ"ב-1982; צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשמ"ב-1982; צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשמ"ב-1982; צו תעריף המכס והפטור תיקון מס' 17 התשמ"ב 1982; תקנות המלוות הוראות שונות פיצוי התשמ"ב 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים