ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/07/1982

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל האינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1982; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) - מתן אשראי לחוסכים במסגרת תכנית חסכון "ברירה ריבית" ורב תכליתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים