ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/07/1982

חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון) - הצעת חוק פרטית של חה"כ א. אבטבי; פטורים בהתאם לסעיף 22 לחוק התקציב לשנת הכספים 1982; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 14) התשמ"ב-1982; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 15) התשמ"ב-1982; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 13), התשמ"ב-1982; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 15) התשמ"ב-1982; שינויים בתקציב הכנסת לשנת 1982; שינויים בתקציב לשנת 1982; תעריף משלוח דאר מחיר לארה"ב; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 4); תקנות שמאי מקרקעין (תיקון),

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים