ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/07/1982

חוק המלווה (הוראות שונות) (תיקון מס' 3), התשמ"ב-1982; חוק הקצבאות (פיצוי בעד אחור בתשלום), התשמ"ב-1982; חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 4) (תיקון), התשמ"ב-1982; חוק נכסי נפקדים (פיצויים), (תיקון מס' 2), התשמ"ב-1982; שימוש ברזרבה הודעות מס' 34/04, 76/07, 75/02, 22/02-20/02, 22/03-24/04; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1982 - סיוע לתעשייה הפטרוכימית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים