ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/07/1982

אגרות של משרד החקלאות; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - בשר קפוא) (מס' 7), התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - שמן מרגרינה, כוספה, סובין, פולי סויה, חיטה וקמח) (מס' 3), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים