ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/07/1982

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"א-1981; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"א-1981; צו מניעת היצף (היטל על טובין - נייר מצופה), התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 3), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים