ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/07/1982

הצעות לסדר-היום; חוק מס הכנסה (מסוי בתנאי אינפלציה); קביעת מוסדות לעניין סעיף 46ב לפקודת מס הכנסה - (מכתב שר האוצר מ-י"ז בתמוז התשמ"ב 08.07.82)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים