ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/07/1982

צו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לעניין סעיף 2) (תיקון), התשמ"ב-1982; תקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה), התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי) התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים