ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/07/1982

חוק עדוד החיסכון - אגרות חוב של בנק לאומי לפתוח החקלאות בע"מ; חוק עדוד החיסכון - אגרות חוב של כי"ל מימון והנפקות בע"מ; פיצויים לנפגעי תאונות- שיעורי דמי הביטוח; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; תקנות מס הכנסה 0הגדרת הון עצמי), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים