ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/07/1982

הצעות לסדר-היום; חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק); קביעת מוסדות לעניין סעיף 46ב לפקודת מס כנסה-תרומות מיוחדות; קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג- 1963

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים