ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/07/1982

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; הצעת חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק) התשמ"ב-1982; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכנית חסכון "רב תכליתי" ו"נעורים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים