ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/07/1982

חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק); שינויים בתקציב לשנת 1982- משרד החקלאות- תמיכות; תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים