ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/07/1982

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם (תיקון); צו מניעת היצף (היטל על סובין - נייר מצופה ) התשמ"ב-1982 צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 3) התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 3) - התשמ"ב-1982; רשימת הבוחנים למכרזים פומביים למשרות במנגנון הכנסת; תעריף משלוח דאר מהיר לארצות הברית; תעריפים מקומיים לשירות מיתוג הודעות; תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון) התשמ"ב-1982; תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון מס' ) התשמ"ב-1982; תקנות מס רכ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים