ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/06/1982

בקשה להעלאת תעריפי החשמל; חוק התקציב לשנת הכספים 1982, התשמ"ב-1982; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 3) התשמ"ב-1982; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים