ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/06/1982

תקציב משרד החקלאות והסעיפים הצמודים לו לשנת הכספים 1982- (המשך דיון-קבלת תשובות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים