ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/06/1982

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ); ערבות המדינה לכרמלית פורטנוי תעשיות בע"מ; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; תקציב משרד האנרגיה והתשתית לשנת הכספים 1982; תשלומים ע"ח צריכה שוטפת של חשמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים