ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/06/1982

אגרות בעד מתן רישיונות למשרדי הובלה; לייצור מוצרי תעבורה ולסחר במוצרי תעבורה; הסכם הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים ארה"ב-ישראל; חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 4) (תיקון) התשמ"ב-1982 - הצעת חוק פרטית של חה"כ א. מלמד; צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם) (תיקון); צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה); תיקון טעות בחוק פיצוי מפוני סיני, התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים