ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/06/1982

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו) (תיקון); חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע"מ- (סדרה 168-600 מ' שקל); צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין- בשר קפוא) (מס' 6); צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של סובין-חיטים וקמחים) התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (תשלומי חובה של מלא של סובין -שמן, מרגרינה, פולי סויה, סובין, כוספה) (מס' 3); צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) - אמיסיות; תכנית חסכון "ברירת ריבית"; תקציב משרד הפנים לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים