ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/06/1982

חוק התקציב לשנת הכספים 1982- תקציב משרד הבינוי והשיכון; קביעת מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים