ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/06/1982

הגדלת הון מניות "גפים" בע"מ; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; שירות תקשורת ציבורי להעברת נתונים; תקציב משרד הדתות לשנת הכספים 1982 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים