ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/06/1982

הצעה לסדר לחבר-הכנסת י. זיגר; הצעה לסדר של חבר- הכנסת י. חשאי; תקציב המשרד לענייני דתות לשנת התקציב 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים