ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/05/1982

דין וחשבון בנק ישראל לשנת 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים