ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/05/1982

שאילתה של חבר הכנסת דן תיכון; תקציב משרד הבריאות לשנת התקציב 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים