ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/05/1982

אגרות דרך למשאיות מצריות; אגרות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים; אגרות מינהל התעופה האזרחית; אגרות שירותי אגף הספנות והנמלים; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 8, 7, 6, 4) התשמ"ב-1982; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 6, 7, 8) התשמ"ב-1982; תקנות המודדים (מקצוע המדידה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים