ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/05/1982

דיון בתקציב משרד החינוך; צווי שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 2) ו- (הוראת שעה) התשמ"ב; תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים