ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/05/1982

חוק התקציב לשנת הכספים 1982- תקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים