ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/05/1982

כללי מס הכנסה (חישוב הכנסתו החייבת של עובד), התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים