ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/05/1982

הצעה לסדר של חבר הכנסת י. ז' אמיר; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מתאר חבר להנפקות בע"מ, חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של תמורה חברה להנפקות של בנק הפועלים בע"מ; חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של תמורה חברה להנפקות של בנק הפועלים בע"מ; תכניות חסכון "ברירת ריבית"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים