ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/05/1982

שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים וכדורגל) (תיקון); תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון) התשמ"ב-1982; תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשמ"ב-1982; תקציב נוסף למועצה להסדר ההימורים וספורט לשנת התקציב 1981/2

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים